Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / График за записване на новоприети студенти срещу заплащане и на места освободени от първия етап /субсидирани от държавата/

   

26.09.2014

График за записване на новоприети студенти срещу заплащане и на места освободени от първия етап /субсидирани от държавата/

 

Класиране: ІІ–ри етап – окончателен – за обучение срещу заплащане и освободените от І-я етап места

- Заповед на Ректор – до 06 октомври 2014 г. (чл.27(2) от Правилника на Университета)

 

ІІ-ри етап: - Записването се извършва по график в петдневен срок от издаване на заповедта:

6 октомври 2014 г. – Магистърски програми по Икономика – икономисти, новоприети държавна поръчка и Финансов мениджмънт на английски език

7 октомври 2014 г. – Магистърски програми по Стопанско управление – специалисти

8 октомври 2014 г. – Магистърски програми по Стопанско управление – неспециалисти, професионални бакалаври Бизнес администрация – Стратегическо управление и всички възстановени

9 октомври 2014 г. – Стопанско управление – неспециалисти и професионални бакалаври – Магистърски програми: Бизнес администрация - Развитие на човешките ресурси, Икономика и управление на туризма, Управление на иновациите в публичния сектор, Управленски информационни системи

10 октомври 2014 г. – Магистърски програми в направление Икономика – неикономисти и професионални бакалаври до 15,00 ч

 

Необходими документи за записване в Стопански факултет - чл.31(1):

1. Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование или академична справка с отразени среден успех от следването и успехът от държавния изпит /защитата/ (с тези документи разполагамe).

2. Именник /по образец/ от Стопански факултет

3. Студентска книжка (попълнена на 1-ва и 2-ра страница) – закупена от студента

4. Три снимки /паспортен формат/

5. Платена такса – ст.№ 408 Стопански факултет, Приемно време: 9 - 12 / 13 - 16.00 ч. /Каса/ или по банков път

 

Документите ще се приемат в зала № 417 Приемно време: 9 - 12 / 13 - 17 ч.