Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Академичен състав / Катедра Реторика

   

доц. д-р Герасим Иванов Петрински
petrinski@phls.uni-sofia.bg
gpetrinski@gmail.com

доц.д-р Димка Иванова Гичева – Гочева
gichevagoc@phls.uni-sofia.bg
dimka.gocheva@gmail.com

доц. д-р Нели Георгиева Стефанова
ngstefanov@phls.uni-sofia.bg
neli_stef@abv.bg

доц. д-р Донка Генчева Петрова
d.petrova@phls.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Яна Красимирова Събева
y.sabeva@phls.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Стоянка Иванова Балова

Росен Найденов Стоянов - първо ниво изследовател