Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Академичен състав / Катедра Публична администрация

   

проф. д-р Александър Иванов Маринов

alexandar.marinov@gmail.com

 

проф. дпн. Милена Христова Стефанова

mstefanova@phls.uni-sofia.bg

 

проф. дпн Татяна Трифонова Томова

t.tomova@phls.uni-sofia.bg

tatiana.tomova@gmail.com

 

проф. дпн Тодор Александров Танев

prof.tanev@gmail.com

 

доц. д-р Албена Георгиева Танева

taneva@phls.uni-sofia.bg

albena.taneva@gmail.com

 

доц. д-р Атанас Владиславов Славов

atanas_slavov@yahoo.com

atanas.slavov.phd@gmail.com

 

доц. д-р Елена Ангелова Калфова

elena_kalfova@phls.uni-sofia.bg

е.kalfova@gmail.com

 

доц. д-р Красен Стефанов Станчев

stanchev@ime.bg

 

доц. д-р Мария Георгиева Коцева-Тикова

maria_kotseva@yahoo.com

 

доц. д-р Симеон Атанасов Петров

simeon.at.petrov@gmail.com

 

гл. ас. д-р Деница Иванова Хинкова

dihinkova@phls.uni-sofia.bg

d.hinkova@gmail.com

 

гл. ас. д-р Любимка Маркова Андреева

l_andreeva@phls.uni-sofia.bg

lubima.andreeva@abv.bg