Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Академичен състав / Катедра История и теория на културата

   

НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

 

проф. д.ф.н. Владимир Николаев Градев

vgradev@phls.uni-sofia.bg

 

проф. д-р Даниела Любенова Колева

koleva@phls.uni-sofia.bg

 

проф. д.н. Иван Димов Кабаков

kabakov@phls.uni-sofia.bg

 

проф. д.ф.н. Калин Тодоров Янакиев

kalin.yanakiev@gmail.com

 

проф. д-р Райна Димитрова Гаврилова

rayna.gavrilova@gmail.com

 

проф. д.н. Цветелин Йорданов Степанов

stepanov@phls.uni-sofia.bg

stepanov64@yahoo.com

 

доц. д-р Валентина Валентинова Георгиева

valentina_gueorguieva@yahoo.com

 

проф. д-р Георги Александров Вълчев

g_vulchev@yahoo.com

 

доц. д-р Галина Николаевна Гончарова

goncharova@phls.uni-sofia.bg

 

доц. Мартин Николаев Осиковски

ossikovski@phls.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р Велислава Юриева Петрова

velislava.petrova@gmail.com

 

гл.ас. д-р Вяра Димитрова Калфина

kalfina@phls.uni-sofia.bg

viara.kalfina@gmail.com

 

гл.ас. Жана Борисова Дамянова-Асса

damjanovaa@phls.uni-sofia.bg

jdamianova@gmail.com

 

гл. ас. Кирил Василев Василев

kipilva@abv.bg

 

гл. ас. д-р Нели Стоянова Стоева

nelly.stoeva@gmail.com

 

гл. ас. д-р Георги Кирилов Казаков

kazakov.reserach@gmail.com

 

гл. ас. д-р Иво Емилов Страхилов

i.strahilov@phls.uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р Славка Илиева Каракушева

skarakusheva@phls.uni-sofia.bg