Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет и Фондът на фондовете подписаха меморандум за сътрудничество

   
Софийският университет и Фондът на фондовете подписаха меморандум за сътрудничество

В Заседателна зала 1 в Ректората бе подписан меморандум за сътрудничество между Софийския университет и Фонда на фондовете. Целта на споразумението е развитие на ефективен обмен на знания и идеи между академичната област, бизнеса, държавните институции и обществото.

На събитието присъстваха ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков, министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер, деканът на Стопанския факултет на Софийския университет доц. Атанас Георгиев, изпълнителният директор и председател на Съвета на директорите на Фонда на фондовете Мартин Гиков, доц. Савина Михайлова – Големинова от Стопанския факултет и Камен Славов – член на Съвета на директорите на Фонда на фондовете.

Събитието бе открито от доц. Савина Михайлова-Големинова, която благодари на министър Лорер и на Мартин Гиков за подкрепата, а също и за оценката на техния ентусиазъм и вдъхновение да работят в полза на младите хора и България.

2-2

Министър Даниел Лорер изрази радостта си, че Фондът на фондовете, Министерството на иновациите и растежа и Софийският университет продължават своето сътрудничество в един по-интензивен мащаб. Министърът подчерта, че с днешното споразумение се надява темата за иновации и предприемачество да достигне до повече млади хора. Той изрази увереността си, че икономическият растеж на България се обуславя от това младите хора да създават повече иновации и добри идеи, които да се превръщат в бизнес и те да са подкрепени с повече интелектуална собственост, нещо, което се ражда именно в Софийския университет. „Искаме да обединим усилията на капитала и академията, за да създаваме повече заедно с младите хора за нашата страна. Това е нашата мисия тук. Много се радваме да сме заедно“, посочи министър Лорер. Той обърна внимание и на стартиращия конкурс за предприемачество за младежи до 29 години.

Ректорът на Алма матер проф. Анастас Герджиков също благодари на Министерството на иновациите и растежа и Фонда на фондоветеза сътрудничеството и подкрепата за Софийския университет. По думите му иновациите са нещо, за което Алма матер може да допринесе значително, от една страна, защото Стопанският факултет е мястото, в което младите хора могат да се научат на предприемачество от ранна възраст, но и защото в Софийския университет се прави сериозна наука. Това е българският университет с най-високи наукометрични показатели, с най-много публикации, а това е важно, защото без наука иновации няма, подчерта проф. Герджиков.

1-1

Мартин Гиков, подчерта, че за Фонда на фондовете е чест и удоволствие да партнира в тази инициатива. По думите му с меморандума се поставят основните на ползотворно сътрудничество с най-престижния университет в България. Г-н Гиков засегна темата за уникалните възможности от този обмен на иновации и креативни идеи, които се прехвърлят от университета към бизнеса. Той посочи, че с колегите му ще се опитат да приложат своите финансови инструменти и да подкрепят студентски и преподавателски старт-ъпи и това ще бъде един от катализаторите на това, което искат да постигнат. Надяват се самите фондове да допринесат за създаването на предприемаческия дух, на който ще се разчита след завършването на младите хора. В заключение Мартин Гиков благодари на доц. Георгиев и доц. Михайлова за успешното начало на сътрудничеството, визирайки първата отворена лекция, направена съвместно с два от фондовете.

Деканът на Стопанския факултет доц. Атанас Георгиев също изрази радостта си от сътрудничеството. По думите му Стопанският факултет е доказал през годините, че е не само място, където се обучават студенти, не само прави наука, но и засилва връзката между университета и бизнеса. Доц. Георгиев изтъкна, че факултетът вече има над 150 подписани споразумения с водещи компании и институции. Той вярва, че мисията на Стопанския факултет е да задълбочава още повече връзките в сферата на иновациите и е убеден, че ще покажат много добри резултати в тази посока. Деканът посочи, че конкурсът ще даде добра възможност на младите хора да тестват идеите си в близка до реалния бизнес среда, да могат да получат обратна връзка и така да опознаят още едно поле в своята реализация – като предприемачи. В заключение доц. Георгиев пожела успех на инициативата и изрази надежда, че тя ще покаже устойчивост в бъдеще.

5-5

В рамките на събитието бе официално обявена и първата инициатива по меморандума – Национален конкурс „Най-добър младежки старт-ъп за 2022 г.“, организирана от Стопанския факултет на Софийския университет и Фонда на фондовете и фонд мениджъри под патронажа на Министерството на иновациите и растежа. Сред целите на конкурса са стремежът да се развият предприемачески и иновационни умения у младите хора; да се насърчи младежкото предприемачество; да се информират младежите за възможностите за финансиране на старт-ъпи; да се обучат младежите как да изготвят бизнес планове и как да представят идеите си пред инвеститори.

В конкурса ще могат да участват всички студенти в български университети и младежи до 29-годишна възраст с иновативни бизнес идеи. Той ще се проведе на три етапа: първи етап – от 20.04.2022 г. – кандидатстване онлайн; втори етап – 26.05.2022 г. – еднодневно обучение на предварително селектирани кандидати и трети етап – 7.06.2022 г. – Pitching Day – презентации пред инвеститори на избрани кандидати.

3-3

Сред основните цели на меморандума са организиране и провеждане на съвместни инициативи и сътрудничество в научната и практическа дейност в областта на интелектуалната собственост и трансфера на технологии, включително в творческите и културните индустрии. Предвижда се повишаване на информираността по въпросите на интелектуалната собственост и трансфера на технологии от научните организации към бизнеса, както и подкрепа за стартиране на собствен бизнес или друг вид предприемаческа дейност от страна на студенти, докторанти, алумни и преподавателите от висшите училища. Съгласно споразумението бъдещото сътрудничество ще осигури по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студенти от Софийския университет чрез посещения на място във Фонда на фондовете, срещи с експерти и фонд мениджъри на Фонда, организация на стажове и практики, и други инициативи в техен интерес.

Институциите планират още подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти в Софийския университет чрез организиране на публични лекции и дискусии и други инициативи от съвместен интерес, както и обновяване на учебните планове по дисциплините, преподавани в бакалавърските и магистърските програми на Алма матер, съобразно актуалните потребности на бизнеса, включително въвеждане на нови курсове и специалности. Предвижда се създаване на програми за обучение на служители на Фонда на фондовете в Центъра за образователни услуги.

Друга цел на меморандума е партньорство при осъществяване на пазарни проучвания, консултации, анализи и научни изследвания в областта на финансовите инструменти, банковата дейност, финансирането на малки и средни предприятия, придобиването на дялови участия, добро корпоративно управление, управление на средства от Европейския съюз и други. Предстои и провеждане на съвместни научни прояви, обучения, курсове, конкурси и други инициативи от общ интерес, както и съвместно кандидатстване по проекти/програми в областите на интерес на двете страни.

Предвидено е организиране на публични събития за представяне на добри практики и повишаване на осведомеността в областите на интерес на двете страни; създаване на платформи за сътрудничество с други университети и трети страни в сфери от взаимен интерес, както и интегриране на усилията за засилване на международното сътрудничество със съседни държави.