Начало / Новини / Новини и събития / Проф. Петър Делев бе удостоен с Почетен знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

   
Проф. Петър Делев бе удостоен с Почетен знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

По време на официалното откриване на академична 2016/2017 учебна година на Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ректорът на Университета проф. дфн Анастас Герджиков удостои проф. Петър Делев с Почетен знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе официалната церемония за откриването на академичната учебна година на Историческия факултет. Тя бе открита от декана на факултета доц. Тодор Попнеделев, който поздрави колегите си и студентите и заяви, че това, което движи винаги прогреса напред, е просветата. Деканът изрази надеждата, че в Алма матер студентите ще усетят чистотата на българския език, знанието и всичко, което ще предизвика въпроси в тях. „Университетът не е място, в което само ще научиш нещо, а е място, на което ще ти изникнат много повече въпроси, на които ти сам съобразно своя потенциал и онова, което колегията на този факултет може да ти даде“, каза деканът на Историческия факултет.

1

В приветствието си той заяви, че Университетът е място, което е било символ и на нашата държавност. „Не напразно тук се казва Университетът. Жива е традицията, започнала през далечната 1888 г., България да има своя образована интелигенция. Тази традиция ще ви даде устои, които във времето ще развиете, усетите и устои, които ще ви дадат възможността да усетите духа на Университета“.

Доц. Попнеделев изрази радостта си, че младите му колеги имат възможността да направят нещо, което той самият би направил отново - да следват в Историческия факултет. „След време, когато завършите Алма матер, ще останете с духа на Университета и тук винаги ще се чувствате добре приети, надявам се и сърцето ви да остане тук, а духа, ума, интелигентността, която вие ще развиете – те ще бъдат ваше достойнство“ каза още доц. Попнеделев. Той добави, че студентите скоро ще усетят силата на Университета, когато ще се чества успението на патрона Св. Климент Охридски. „Вие ще имате честта да бъдете студенти, когато Алма матер навърши 130 години. Всичко това, плюс знанието и вашето желание да бъдете с нас, ще ви даде възможността да се почувствате достойни възпитаници на Алма матер“ каза още доц. Попнеделев.

3

Той припомни принципа, че човек може да се реализира, само ако се реализира неговата нация и подчерта, че именно първокурсниците са хората, които трябва да направят това – да покажат, че обществото ни има сила и потенциал. Той призова младите си колеги да загърбят новите идоли, защото ценностите, открити от българина, от обществото ни и нашата цивилизация винаги са ни давали устоите и силата.

Ректорът проф. дфн Анастас Герджиков също поздрави колегите си от Историческия факултет с новата академична учебна година. Той удостои проф. Петър Делев с Почетен знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Проф. Герджиков отбеляза, че проф. Петър Делев няма нужда от представяне и се върна в спомените си от студентските години, когато той и колегите му от различни факултети са уважавали проф. Денев заради научните му достижения, човешкото му отношение и достойното му поведение и изрази радостта си от възможността да му връчи това високо отличие на Софийския университет.

2

Проф. Петър Делев е роден на 30 декември 1951 г. в София. През 1970 г. завършва 114-та гимназия с изучаване на английски език. През 1977 г. завършва специалност „История“ с профил „Археология“ и втора специалност английски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 1977 до 1979 г. е уредник в Археологическия отдел на Националния исторически музей. През 1979 г. започва работа като асистент по стара история в Историческия факултет на Университета (старши асистент от 1983 г., главен асистент от 1987 г.).

През 1987 г. защитава докторска дисертация на тема „Раннотракийски погребални обичаи и вярвания“. Бил е на научна специализация в Никозия, Кипър (1990-1991 г.).

През 1993 г. става доцент по стара история и тракология с хабилитационен труд „Лизимах“. През 2014 г. става професор по стара история и тракология с „История на племената в Югозападна Тракия през I хил. пр. Хр.“.

В периода 2007-2015 г. е ръководител на Катедрата по стара история, тракология и средновековна история към Историческия факултет. Бил е заместник-декан на Историческия факултет от 1995 до 1999 г., а от 1999 до 2003 г. е декан на същия факултет. Бил е заместник-председател (2007-2011) и председател на Общото събрание на Софийския университет (2011-2015).

Води лекционни курсове в редица университети. В периода 1991-1989 г. в Шуменския университет – курс по стара история, в Националната художествена академия – лекционен курс по история на стария свят (2003-2013) и лекционен курс по култура на стария свят (2014-2016).

4

През годините е бил научен ръководител на редица успешно защитили докторанти. Участва в научни журита в България и в чужбина. През 2013 г. е ръководител на научния проект „Тракийските светилища в Северозападните Родопи: археологически проучвания в района на Велинградски“.

Проф. Делев изрази благодарността си към своята катедра, която е издигнала предложението за наградата, към Факултетния съвет на Историческия факултет и към целия факултет, както и към Академичния съвет на Софийския университет. Той благодари и на проф. Герджиков, който лично го удостои с високото отличие.

Академичното слово на проф. Петър Делев бе озаглавено „43 г. пр. Хр.“. По думите му, именно през тази година в историческите извори на няколко места се среща информация за Древна Тракия, нещо изключително рядко и поради тази причина особено ценно и интересно.

5