Начало / Новини / Календар / "Излишните" хора. Грижата за тежко болните: биографичен опит и културни практики и социални политики" - лекция от поредицата "Университет за всички"

Конферентна зала, Ректорат

Как тежките, хронични и необратими болестни състояния на нашите деца, родители, близки и приятели предизвикват кризи, променят ежедневието и концепциите ни за смислен и достоен живот? Кой и защо представя и коментира хората с психични заболявания, с увреждания или с изгубена памет като „излишни“ и „натоварващи“ със своите потребности и нужди? Как може да се промени подобно отношение и какво постигнаха протестите на майките от миналата година?

Въз основа на теренните изследвания на екипа, ще потърсим отговорите на тези въпроси, обръщайки се както към индивидуалния биографичен опит, така и към културните практики и социалните политики.

Лектори ще бъдат:гл.ас. д-р Галина Гончарова, Софийски университет и гл. ас. д-р Теодора Карамелска, Нов български университет; дискутант: гл. ас. д-р Стоян Ставру, Българска академия на науките

Университет за всички е съвместна инициатива на учени от социалните и хуманитарните науки от три от водещите образователни и научни институции в България – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Институт за изследването на обществата и знанието, БАН и Нов български университет.

Поставяме си за цел да дискутираме актуални теми от обществено значение извън затворените институционални и академични рамки и да привличем вниманието на по-широка аудитория, както от специалисти и студенти, така и от граждани, които се вълнуват от осмислянето на случващото се около нас.

Научен комитет: проф. Антоний Тодоров, проф. Ивайло Дичев, проф. Светла Колева, доц. Георги Вълчев, гл.ас. д-р Велислава Петрова, гл.ас. д-р Ния Нейкова