Начало / Новини / Календар / Четиринадесети международни славистични четения „Стереотипът в славянските езици, литератури и култури“

Аула, Ректорат

На 26.04.2018 г. от 10.00 ч. в Аулата на Софийския университет ще се състои откриването на Четиринадесетите международни славистични четения „Стереотипът в славянските езици, литератури и култури“.

Това е форум на Факултета по славянски филологии, който се организира на всеки две години. Първата конференция е през 1992 г. Досега са издадени сборници от всички конференции с изключение на първата.

Международният организационен комитет на Четиринадесетите международни славистични четения включва учени с безспорен авторитет в славистиката: проф. дфн Бошко Сувайджич (Сърбия), проф. дфн Звонко Ковач (Хърватия), проф. дфн Джузепе дел Агата (Италия), проф. дфн Луциан Суханек (Полша), проф. д-р Людмила Ухлиржова (Чехия), проф. дфн Панайот Карагьозов (България), доц. дфн Маргарита Младенова (България).

Програмният комитет е съставен от преподаватели, докторанти и студенти на Факултета по славянски филологии.

В програмата на двудневния форум са включени 208 доклада на утвърдени и млади учени от 14 страни: България, Беларус, Босна и Херцеговина, Германия, Италия, Македония, Полша, Русия, Словакия, Сърбия, Украйна, Хърватия, Чехия, Япония.

Докладите са групирани в две направления – „Езикознание“ и „Литературознание. Културология. Антропология. Фолклористика“, със следните секции:

- Етно- и социолингвистика, лингвокултурология и стереотипи;

- Лексикална семантика, лексикография и стереотипи;

- Фразеология, ономастика и стереотипи;

- История на езика и стереотипи;

- Граматика и стереотипи;

- Чуждоезиково обучение и стереотипи;

- Културни и литературни стереотипи;

- Социолитературни и етнокултурни стереотипи;

- Модели и концепции на текстовостта от ХХ–ХХІ век;

- Стереотипите и фолклорът;

- Литература на преломите;

- Исторически стереотипи в литературна среда;

- Стереотипи в обучението;

- Стереотипи на патриархалния свят и тяхното разрушаване;

- Инварианти на традиционното;

- Носталгия и минало.

Предвижда се издаването на рецензиран сборник с докладите от конференцията (книжно тяло и електронна онлайн публикация).

Програма