Home / The University / Faculties / Faculty of Journalism and Mass Communication / Faculty Building / Study Halls and Laboratories

   

Факултетът по журналистика и масова комуникация е оборудван с технически съоръжения, които позволяват воденето на пълноценен учебен процес и изследователска работа. ФЖМК разполага с:

  • Учебни зали (аудитории);
  • Специализирани учебни зали (лаборатории);
  • Студио по информатика и нови медии;
  • Компютърна зала с връзка с Агенция Франспрес;
  • Видеодемонстрационна;
  • Киновидеоцентър с апаратна (в момента в реконструкция);
  • Специализиран кабинет по “История на българската журналистика”;
  • Специализиран кабинет по “Комуникация и връзки с обществеността”;
  • Конферентна зала.