Home / The University / Faculties / Faculty of History / Academic Staff / Assist. Prof. Petya Vasileva-Grueva, PhD - Ethnology

   

Office Hours:

 

Phone: 02 9308 356

E-mail: petjasv@uni-sofia.bg

 

Address:

Sofia University "St. Kliment Ohridski"

Faculty of History
15 Tzar Osvoboditel
1504 Sofia, Bulgaria

379279_3260767530519_316055977_n

 

Curriculum Vitae

 • 1997 – 2001 - Bachelor Degree in Ethnology, Faculty of History, Sofia University “St. Kliment Ohridski”
 • 2001 – 2002 - Master Degree in Intercultural Studies, Faculty of Philosophy, Sofia University “St. Kliment Ohridski”
 • 2006 – 2009 - PhD candidate of Ethnology, Faculty of History, Sofia University “St. Kliment Ohridski”
 • 2010 - PhD, Faculty of History, Sofia University “St. Kliment Ohridski”,
 • 2007 – 2008 and 2009 – 2010 – Visiting Assistant Professor, Faculty of History, Sofia University “St. Kliment Ohridski”
 • Since 2012 – Assistant Prof. Faculty of History, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Membership

 • Academic Ethnology Association – SU - Chairman

Projects

 • 2009 – 2010 Pticipation in the EACEA project: Individual memories and collective memory for the Stalin’s and post-Stalin’s repressions in Pirin Macedonia
 • 2010 – 2012. Participation in the project at the NSF-MES: Traditions in step with the times
 • 2010 – 2012. Participation in project at the NSF – MES: The Transition: voices, images and memory
 • 2014 – 2015. Participation in the project at the Center for Educational Integration of Children and Students from Ethnic Minorities (CEICSEM): Ethno-pedagogical model for working with parents
 • 2012 – 2013 Participation in the project Regime and Society in Eastern Europe 1956-1989. From extended reproduction to Social and Political Changes. European Research Council, Advanced Scholars Grant scheme, № 269608 - RESOCEA

Research Interests

Media research, political culture, political anthropology, present history, identity, ethnic groups

Selected Publications

Books

 • Демокрация по български. Медийни послания и политическа култура в периода 1990 – 1996 г. С., 2013

Textbooks

 • Етническа и религиозна толерантност и рефлексия. – В: Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда. Наръчник за учители. С., 2013, 101-106
 • Типология, роли и поведение на българското, ромското и турското семейство. – В : Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда. Наръчник за учители. С., 2013, 209-213
 • Семейно възпитание. – В: Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда. С., 2015, 42-45
 • Етнос и етнически общности и групи. – В: Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда. С., 2015, 68-75
 • Традиционна култура на ромите. – В: Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда. С., 2015, 85-92

Co-editing

 • Насилие, политика и памет. Комунистическият режим в Пиринска Македония – рефлексии на съвременника и изследователя. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2011

Studia

 • Крахът на комунистическата система в България – мемоарни и историографски интерпретации. – В: Да познаем комунизма. Изследвания. Съст. Ив. Знеполски. С., 2012, 59 – 117.

Articles

 • Водещи теми в предизборното съревнование между вестниците „Дума” и „Демокрация” и изборите на 10 – 17 юни 1990 г. – История, 2008, №1, 31-39.
 • Съвременно етнокултурно и икономическо състояние на севернокарнобатските села – В: Култура на севернокарнобатските села – традиции и съвременност. Сборник в памет на проф. д-р Делчо Тодоров. Съст. М. Василева, Варна, 2008, 222-230.
 • От „Осанна” до „Разпни го и обратно” – политики на конструиране на публичния образ на Тодор Живков в годините на прехода. – Минало, 2011, кн.2, 83-91
 • Медии и преход – възникване и развитие на централните всекидневници в България след 1989 година. – електронен сайт http://prehodbg.com
 • Читалището като агент за „приспособяването” на традицията (по материали на три села от Сунгурларска община). – В: История и култура на старопланинското население. Съст. В. Коцева, С., 2013, 249-257.
 • Бяхме борци, сега вече сме бизнесмени – Медийните герои на прехода – В: Преходът в България – памети и рефлексии. Съст. М. Груев, С. 2013, 26-43.
 • Съвременни проекции на локалната идентичност по примера на село Рибново, Гоцеделчевско. – В: Трети международен конгрес по българистика 23-26 май 2013 г., София. Секция „ Общество и култура”. Подсекция „Българска етнология”. Т. 5. С., 2014, 163-174