Home / The University / Faculties / Faculty of History / Academic Staff / Assist. Prof. Petar Dobrev - Contemporary Balkan History

   

Office Hours:
Tuesday 2:00 - 4:00 pm in room 32

 

Phone: +359 2 9308/ 343

E-mail: pzdobrev@uni-sofia.bg

Address:

Faculty of History

15 Tzar Osvoboditel Blvd.

1504 Sofia, Bulgaria

30794848761_b43a069645_k

 

Curriculum Vitae

 • 2004 - First Language High School, Varna
 • 2013 - MA in History at the Faculty of History, Sofia University „Sv. Kliment Ohridski“
 • Since 2015 - PhD student at the Department of History of Byzantium and the Balkans at the Faculty of History, Sofia University. Dissertation: “The Holevich Family – Agrarian Capitalists in the Ottoman Empire, Bulgaria and Romania (19-20th c.)
 • 2016 - Assistant Professor of Contemporary Balkan history at the Department of History of Byzantium and the Balkans at the Faculty of History, Sofia University

 

Projects:

 

 • 2010- 2013 г. “The Transition: Voices, Images, Memory”2011 г. “Scholarship in Transition: History and Pseudohistory”- together with the Faculty of Philosophy, Belgrade University
 • 2016-2017 г. “State and Economy in the Balkan States (1856-1914) – the examples of Bulgaria, Greece and Serbia.“

 

Research Interests:

 

Social history of the Balkans, Agrarian history, History of Dobrudja, leftist movements in the Balkans

 

Selected Publications:

Edited Volumes:

 • Паметта за прехода: Гласове от няколко български градове, Сдружение "Анамнезис", София, 2013
 • dВЕРСИЯ, Година I, Ропринт, София, 2016

Articles:

 

 • "De mediarevolutie van Bulgarie", in: Ablak. Tijdschrift over Midden-Europa en de Balkan, nr. 4, 2009
 • "Параисторията като бестселър - Стефан Цанев", in: ПреходBG, 2011, URL: http://www.prehodbg.com/?q=node/1451
 • "С носталгия по Живков, в очакване на Левски", in: Преходът в България - памети и рефлексии. Сдружение "Анамнезис", София, 2013
 • „Заради чифчиликът ако питати“: семейство Холевич и създаването на един български чифлик в османска Добруджа“, in : Съст. Даниела Иванова, Цветолин Недков, Добруджа – политика, общество, стопанство и култура (XIX- XX в.) Сборник с изследвания., изд. „Ковачев“, Тутракан, 2015
 • „Архивът на чифкликчийското семейство Холевич (1834-1950 г. ) Опит за микроистория“, in: Сборник докторантски и постдокторантски четения 2015 г., Софийски университет, под печат
 • „Димитровград – от утопията към неудобното наследство“, in: dВЕРСИЯ, Година I, Ропринт, София, 2016
 • „Родът Холевич и Котел – от протоиндустрия към земеделие“, in: Известия на центъра за стопанско-исторически изследвания, Варна, 2016, т. 1, Градското стопанство в българските земи през вековете.