Home / The University / Faculties / Faculty of History / Academic Staff / Assist. Prof. Lubomir Krastev, PhD - Early Modern History

   

Office Hours:

Tuesday 08:00-10:00 Thursday 13:00-15:00; room 29

 

Phone: (02) 9308/ 231

E-mail: lckrustev@uni-sofia.bg

Address:
Faculty of History
15 „Tzar Osvoboditel”
1504 Sofia

20150708_155446

 

Curriculum Vitae

 • 2007 - High School - Ivan Apostolov English School - Sofia
 • 2011 - BA in History at the Faculty of History, Sofia University “St. Kliment Ohridski”
 • 2013 - MA in History at the Faculty of History, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Master’s Degree in “Crises, Conflicts and Diplomacy in International Politics, XVI-XXI cent.”
 • 2014-2017 - Visiting Assistant Professor, Chair of Modern and Contemporary History, at the Faculty of History, Sofia University “St. Kliment Ohridski”
 • 2017 - PhD in History, thesis: “Napoleon Bonaparte in British Public Opinion, 1796-1815”
 • 2017 - Assistant Professor, Chair of Modern and Contemporary History, at the Faculty of History, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Specialization:

 • 2010-2011 - Specialization in Modern History, , Chair of Modern and Contemporary History, at the Faculty of History, Sofia University “St. Kliment Ohridski”
 • 2015 - London and Oxford, PhD Research Fellowship.

Membership:

 • Member of RHS (Royal Historical Society of Great Britain)

Research Interests:

History of International Relation in 19th cent.; War and Diplomacy in Modern History; First French Empire, Great Britain, 17-19th cent. Arab-Israeli Conflict.

Selected Publications:

 1. „Наполеон Бонапарт в британската преса“ – В: сп. История, 4, 2011.
 2. Съст. „Студентски разработки“. Университетско издателство „Св. Климент Охриски“. С. 2013.
 3. „Влиянието на Континенталната блокада върху британската икономика, 1806-1814 г.“ - сб. „Кюстендилски четения“, 2013 г., под печат.
 4. „Британското обществено мнение и мирните преговори между Лондон и Париж през 1806 г.“ - сб. „Кюстендилски четения“, 2014 г., под печат.
 5. Британските радикали срещу държавната доктрина на Уилям Пит-младши, 1799-1815 г.- сб. „Държавната идея в модерната епоха“, 2016 г., под печат.
 6. „Napoleon, British Public Opinion, and the Abolition of the Slave Trade.“ - In: Slavery. Past, Present and Future, Oxford, 2016.
 7. „Коварното свидетелство на Мери Ан Кларк и аферата с Йоркския херцог през 1809 г.“ В: сп. История, XXIV, кн. 4. 2016.
 8. „Между „Суданската машина“ и „Ефективният реформатор“. Назначаването на британски държавен секретар по войната през август 1914 г.“ В: сб. „Първата световна война век по-късно.“ С., 2016 г.