Home / The University / Faculties / Faculty of History / Academic Staff / Assist. Prof. Kremena Yordanova, PhD - Ethnology

   

 

Office Hours:

Thursday 13:00 – 15:00 in room 26А

Friday 14:00 – 16:00 in room 26А

 

Phone: 02 9308 356

E-mail: kremenaj@uni-sofia.bg

Address:

Sofia University "St. Kliment Ohridski"

Faculty of History

15 Tzar Osvoboditel

1504 Sofia, Bulgaria

223082_2256031155966_1103965864_32812913_432985_n

 

 

Curriculum Vitae

 • 2003 - National School for Ancient Languages and Cultures, Sofia (NGDEK)
 • 2008 – 2010 MA, Department of Ethnology, Faculty of History, Sofia University
 • 2011 – 2014 PhD student at Department of Ethnology, Faculty of History, Sofia University, Dissertation: „Subculture of Football fans in Bulgaria in the end of XX- beginning of XXI-th centuries.“
 • November 2015 - Assistant Professor, Department of Ethnology, Sofia University
Projects:
 • 2007. Participation in the national project: REMEMBERING COMMUNISM . Private and Public Recollections of Lived Experience in Southeast Europe
 • 2009. Participation in the EACEA project: Individual memories and collective memory for the Stalin’s and post-Stalin’s repressions in Pirin Macedonia
 • 2013. Participation in the national project: Student internships and practices
 • 2012-2014. Participation and manager of the national project at the National Science Fund (NSF) – Ministry of Education and Science (MES): Komshulukat – the Rhodope ethnic model (by the example of the Vievo and Slaveyno villages and the town of Smolyan)
 • 2009-2012. Participation in the project at the NSF-MES: Traditions in step with the times
 • 2010 – 2013 Participation in the project The Transition. Voices, images and memory.
 • 2014-2015 Participation in a project under the Rural Development Programme. European Agricultural Fund for Rural Development: Between past and present – the culture of the villages south of Karnobat.
 • 2016. Participation in a project under University Complex of Humanity. Ecological environment and living traditions (cultural adaptation, business models and identity)
Research Interests:

Urban Culture, Mass Culture, Subculture, Youth Culture; Traditional ethnology, family rituals

 

Selected Publications:

 1. Виртуалният терен при изследване на младежките субкултури В : „ Теренът: пространства и хора. Студентски етноложки срещи – Пловдив 2011” . Съст. Д. Парушева; М. Кесикова (http://uni-plovdiv.bg/uploads/site/fif/Teren_prostranstva-hora.pdf)
 2. Не подценявайте момичетата....някои от тях са по – истински ултраси от вас В: Българска етнология. Год. ХХХХ, 2014, 1 . София
 3. Ултрас не е мода, ултрас е начин на живот ( фолклор на футболни запалянковци). В: Докторантски и постдокторантски четения 2011. София. 2013. http://lib.sudigital.org/record/19686?ln=bg
 4. Проучвания върху младежката субкултура. В : Градската динамика. Съст : М.Маркова. 2012 Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. София
 5. Ежедневието в с. Славейно – среща на две идентичности, В: „Вяра –смесена“. Аспекти на всекидневието в две родопски села. 2014. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. София