Home / The University / Faculties / Faculty of History / Academic Staff / Assist. Prof. Ivan Valchev, PhD - Classical Archaeology

   

Office Hours:
Monday 14.00-16.00;

Thursday 11.00-13.00, Room 31

 

Phone: +359 2 9308/564

E-mail: vulchev@uni-sofia.bg

Address:
Faculty of History
15 Tzar Osvoboditel
1504 Sofia, Bulgaria

 

I_Valchev2

 

Curriculum Vitae

 • High School: “Yane Sandanski” High-school, town of Gotse Delchev, 2001.
 • Master degree: University of Sofia, Faculty of History, Archaeology, 2007.
 • PhD: University of Sofia, Faculty of History, PhD thesis “Extraurban Sanctuaries in the Roman Province of Thrace (1st – 4th century), 2001.

Specialization:

 • 2008 (August – September): Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
 • 2011 (May): American School of Classical Studies at Athens, Athens, Greece

Research Interests:

 • Classical Archaeology, Ancient Religion

Selected Publications:

Books:

 1. Извънградските светилища в римската ровинция Тракия (I – IV век). София, УИ „Св. Климент Охридски”, 2015.

Articles:

 1. Хадес и Персефона върху оброчна плочка от село Чоба, Брезовско. В: Изкуство иконтекст. IV Младежка научна конференция. София 2008, 237-241.
 2. Бележки към светилището на Зевс Збелсурд при с. Големо село, Дупнишко. В: Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Stephcae Angelova. Sofia 2010, 199-206.
 3. Антиезическа кампания в диоцеза Дакия през 330-331 г.? В: Collegium Historicum. Т. І. София 2011, 348-357.
 4. Свещените извори в римска Тракия. В: Collegium Historicum. Т. ІІ. София 2012, 425-444.
 5. Религиозният живот в античното селище под съвременния град Хисаря. В: Сборник в памет на академи Д. П. Димитров. София 2013, 498-509.