Home / The University / Faculties / Faculty of History / Academic Staff / Assist. Prof. Iliana Borissova-Katsarova, PhD - Museology and Archaeology

   

Office Hours:

Monday; Tuesday 10.00-12.00, room 31

 

Phone: +359 2 9308/ 572

E-mail: ikacarova@uni-sofia.bg

Address:
Faculty of History
15 Tzar Osvoboditel
1504 Sofia, Bulgaria

 

Curriculum Vitae

 • 1988 г. – secondary education in 1 High School „Pencho Slaveikov“
 • 1997 г. – MA in Archaeology in the Faculty of History, Sofia University “St. Kliment Ochridski”.
 • 1998 – 2002 г. – PhD Student in Museum Studies in the Faculty of History, Sofia University “St. Kliment Ochridski”. Thesis: Archaeological Museums and museum exhibits in situ – achievements and prospects in Bulgaria”
 • 2000 – 2006 г. – part-time assistant in the New Bulgarian University, Sofia, Department of Cultural Heritage and in the National Academy of Arts, Department of Ceramics
 • 2003 – 2008 г. - part-time assistant in Museum Studies in the Faculty of History, Sofia University “St. Kliment Ochridski”
 • Since 2008 г. – chief assistant in Museum Studies and Archaeology in the Faculty of History, Sofia University “St. Kliment Ochridski”

Membership:

 • Assosiation of the Bulgarian archaeologists
 • International council of museums (ICOM)

Research Interests:

 • Cultural Heritage, Museum Studies, Classical Archaeology, History of Arts, Technology and Crafts in Antiquity

Selected Publications:

Articles

 1. "Образование и атракция в археологическите музеи in situ" – В: сп. История , бр. ІІ, 2002 г.
 2. “Археологически музеи и музейни експозиции in situ в България” – сп. Археология, 2002, кн. 4, стр. 63-67 (Преглед).
 3. "Belt decorations with enamel from Serdica" (в съавторство с М. Станчева) - In: Archaeologia Bulgarica 2003
 4. Археологически ценности в градска среда – предизвикателства и перспективи – Национална научна конференция „Музей, културно-историческо наследство, културен туризъм”, Стара Загора 3-4 10. 2007 г. Стара Загора 2008.
 5. Съвременни тенденции в музеологията. Добри практики при работа с деца и младежи. Образователният потенциал на археологическите музеи. – материали от Научна конференция „Музеят и предизвикателствата на 21 в.” – Национален Военноисторически музей, 01-02. 07. 2011 г., стр. 265-286. ISBN 978-954-92777-4-6, Национален военноисторически музей, София, 2013 http://militarymuseum.bg/Pages/Publications/Reports/Elektronen-sbornik-NEW1.pdf
 6. Западна порта на Сердика. Археологически разкопки 2011-2012 г., С. 2012, брошура (в съавторство с А. Аладжов и Сн. Горянова), на български и английски език.
 7. Западна порта на Сердика. Археологически разкопки 2013 г., С. 2013, брошура (в съавторство с А. Аладжов и Сн. Горянова), на български и английски език.
 8. A Newfound Late Roman Mosaic from Serdica - НИШ И ВИЗАНТИЈА XIII, „Стефан Немања између истока и запада“, международен научен симпозиум, Ниш 3-5 юни 2014, 151-160, Ниш 2015. http://www.nisandbyzantium.org.rs/doc/zbornik13/PDF-XIII/08 Iliana Borisova-Katsarova-