Home / The University / Faculties / Faculty of Economics and Business Administration / Faculty Members (Departments) / Departments / Finance and Accounting / Lecturers - Department of Finance and Accounting / Chief Assist. Prof. Georgi Ganev, Ph.D.

   

georgi_ganev_compresiran

 

Georgi Ganev, Ph.D.

ResearchGate: Georgi Ganev

RePEc: Georgi Ganev

CV

 

EDUCATION

 

1993-1997 Washington University, St. Louis, Missouri.
Doctor of Philosophy in Economics - August 1997.
Тема на дисертацията: "Парични агрегати на икономика в преход: случаят на България, 1991-1996".
1992-1993 Washington University, St. Louis, Missouri.
Master of Arts in Economics - December 1993.
1990-1992 Graceland College, Lamoni, Iowa.
Bachelor of Arts in Economics and Business Administration - May 1992.
1988-1990 Юридически Факултет, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, 4 семестъра, незавършени.
1981-1986 114 Английска Езикова Гимназия, София.