Home / Admission / International Students / Contacts

   

 

Inspector of International Students

 

Mrs. VESELINA IVANOVA

 

Mrs. DESISLAVA GUSHEVA

 

 

INTERNATIONAL STUDENTS' ADMISSION OFFICE

 

SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI

 

15, Tzar Osvoboditel Blvd.

 

1504 SOFIA

 

BULGARIA

 

 

 

Phone: (+359 2) 846 74 29

 

foreignstud@admin.uni-sofia.bg