Home / The University / Faculties / Faculty of History / Academic Staff / Assist. Prof. Nikola Dulgerov, PhD - Medi

   

Office Hours:
Room 39

Phone: +359 2 9308/

E-mail: nrdjulgero@uni-sofia.bg

Address::
Faculty of History
boulevard ”Tzar Osvoboditel”15
1504 Sofia, Bulgaria

20160816_205825

 

 

Curriculum Vitae

  • 2002 MA in History Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of History,
  • 2007 PhD, in History

Specialization:

  • University of Ioannina, Greece, 2004

Membership:

  • Mediaevalia, Association of European and Mediterranean Medieval studies
  • International association of Bulgarian studies

Research Interests:

The Latin states in the Balkans, medieval France, Venice, Mediterranean countries

Selected Publications:

  1. Каталаните и франкска Морея. [The Catalans and Frankish Morea. In: Kyustendil readings. Peace and conflict in Southeast Europe] В: Кюстендилски четения. Мир и конфликти в югоизточна Европа, Велико Търново, 2007, с. 58-72.
  2. Дюлгеров, Никола. Отношенията между Венеция и Византия и влиянието им върху латинските държави и владения на Балканите (XIII – XV век) [The Relationship between Venice and Byzantium and its impact on the Latin states and possessions in the Balkans (13-15 centuries)] - в: сборник “Collegium Historicum”, съст. Драганов, Д.; Попнеделев, т. 2, София, 2012, с. 208-235.
  3. Дюлгеров, Никола. Феодалната йерархия в Анжуйска Морея и Албания (XIII-XIV век) [The Feudal hierarchy in Angevin’s Morea and Albania (13-14 centuries)] в: Mediaevalia, Quod Deus vult, Сборник в чест на проф. дин Красимира Гагова, София, 2013, с. 279-295
  4. Дюлгеров, Никола. Договорите от Витербо (1267 г.) и съдбата на княжество Морея [The Treaties of Viterbo (1267) and the destiny of Principality of Morea] - в: Realia Byzantino-balcanica, Сборник в чест на 60 годишнината на проф. Христо Матанов, София, 2014, с. 404-422
  5. Войската в Ахейското княжество (XIII – XIV век) [The Army in the Principality of Achaea (XIII - XIV century) - in History, 23, Vol. 3, 2015, p. 244-264.]– в: История, год. 23, кн. 3, 2015, с. 244-264.