Home / Admission / International Students / Contacts

   

 

Inspector of International Students

Mrs. VESELINA IVANOVA

INTERNATIONAL STUDENTS' ADMISSION OFFICE

SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI

15, Tzar Osvoboditel Blvd.

1504 SOFIA

BULGARIA

 

Phone: (+359 2) 846 74 29

Fax: (+359 2) 9460 255

foreignstud@admin.uni-sofia.bg