Home / News / Archive / Sofia University 120th Anniversary / News and Events / Events / Боян Биолчев спечели Голямата награда за литература

   

На 18.ХІІ от 11.00 часа на тържествена церемония в Аулата бе обявен носителят на Голямата награда за литература на Софийския университет за 2008 г. Тази година журито удостои с престижното отличие писателя Боян Биолчев.

Боян Биолчев
Боян Биолчев е роден на 11.ХІІ.1942 г. в София, където завършва гимназия, след което следва полска филология в Ягелонския университет в Краков, Полша. От 1972 г. преподава сравнително славянско литературознание, история на полската литература, странознание на Полша и други дисциплини в СУ "Св. Климент Охридски".
Защитава докторска дисертация на тема "Драматургията на Станислав Виспянски, енциклопедист на неоромантизма" (1978). Хабилитира се с книгата "Пътят на едно възраждане. Самобитност и европейски традиции в поезията на Полския ренесанс" (1982). Става доктор на филологическите науки с труда "Отвъд мита. Адам Бернард Мицкевич - между осанката на народния пророк и Homo ludens" (1996). Доцент е от 1982 г., професор - от 1996 г. и академик на Световна академия "Платон" - от 2002 г. Заместник-ректор е на СУ "Св. Климент Охридски" (1991-1993), ръководител на Катедра по славянски литератури (1992-1995), декан на Факултета по славянски филологии (1995-1999), ректор с два мандата на СУ "Св. Климент Охридски" (1999-2003 и 2004-2007).
От 1998 г. е председател на секция по Сравнително литературознание към Световния съвет на славистите. Член е на борда на директорите на Институт за балкански изследвания в Бостън, САЩ. Главен редактор е на в. "Софийски университет" (1980-1991), член на редколегията на сп. "Летописи" (1991-1997) и член на редакционния съвет на в. "Литературен вестник" (от 1996). Автор е на над 200 научни публикации - студии, статии, предговори, научни съобщения.
Автор е на белетристични книги - сборници с къси разкази ("Пробуждане", "Зуброва трева", "Бюро намерени вещи през 2001 г.", "Внезапна арена", "Писма от рая" и "Листа от ада", "Държавата Урария", "Усещане за България", "Сладко нищо", "Белег"), сборници с новели ("Сапфир", "Холтер-87", "Мираж под наем", "Нищо за продан"), романи ("Очите плачат различно", "Сатурнов кръг", "Амазонката на Варое"), книги за деца ("Градината на чичо Блум" и "Божко Еколожко"). Автор е на филмови сценарии за игрално и документално кино ("Войната свършва днес", "Славянската цивилизация", "Мъжка история", "Тайната на дяволското оръжие", "Вик за помощ", "Раздяла за трима", "Племенникът-чужденец", "Леденият континент", "Черно на бяло" и мн. др.).

Голямата награда за литература на Софийския университет се връчва от 1999 г. Досега с нея са били отличени Вера Мутафчиева, Борис Христов, Йордан Радичков, Ивайло Петров, Константин Павлов, Антон Дончев, Валери Петров, Георги Мишев и Дончо Цончев.