Начало / Университетът / Управление на качеството / Отличие "Знак за качество" / Събития

   

Заместник-ректорът по информационни дейности, академичен състав и администрация доц. д-р Елиза Стефанова откри семинара и изтъкна, че инициативата ежегодно да се отличават екипи или отделни представители на университетската общност, които допринасят съществено за развитието на системата за управление на качеството, е част от усилията на ректорското ръководство и на Центъра по управление на качеството за утвърждаване на високи стандарти за качество в Университета.

Доц. Силвия Цветанска – ръководител на Университетския център по управление на качеството, представи замисъла на идеята за отличието и съдържателните параметри за неговото присъждане.

По време на семинара бяха разяснени насоките и процедурата по кандидатстване. Чрез практически примери и дискусия с присъстващите проф. дсн Цветан Давидков – член на Експертния съвет на УЦУК, коментира трите категории, в които могат да се номинират кандидати за отличието – устойчиво развитие, успешна промяна и значима иновация. Той сподели полезни предложения с присъстващите по посока на изграждане на единно разбиране за качество на университетските дейности. В практически план участниците в семинара обсъдиха конкретни въпроси от функционирането на системата за управление на качеството.