Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Весела Найденова Тодорова, Факултет по химия и фармация

Онлайн в платформата ZOOM на следния линк: https://us02web.zoom.us/j/81737363640?pwd=azM2L0ZKMVN6MC8xVlVzQ0JmbzJnZz09

 

Публична защита на дисертационния труд на Весела Найденова Тодорова на темаМотивация на ученици за изучаване на химияпо професионално направление 1.3 Педагогика на обучението, (Методика на обучението по химия). Задочен докторант.

Председател на научното жури: доц. д-р Елена Христова Бояджиева

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107