Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Мария Кръстева, Факултет по класически и нови филологии

 

Защита на докторска дисертация на Мария Кръстева на тема: “Genre Play: F. Scott Fitzgerald’s and Ernest Hemingway’s Lives and Works in Contemporary Postmodern Literature” („Игра на жанрове: животът и творчеството на американските писатели Ф. Скот Фицджералд и Ърнест Хемингуей в съвременната постмодерна литература“) за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология, Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска литература).

 

Защитата ще се проведе дистанционно на 01.12.2020 година, 17.00 часа на:

https://zoom.us/j/97513275024?pwd=TlRVajRjeXlKVHN4dkp6bFluTFF2dz09

 

Председател на Научното жури: доц. д-р Александра Главанакова

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: