Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Малина Господинова Белчева-Ханджиева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защитата ще се проведе в ZOOM на адрес: https://us02web.zoom.us/j/88661000377?pwd=bnJiUDNSOG0yS2xFb0Fra2NkaDdDZz09
Meeting ID: 886 6100 0377
Passcode: 888941

Защита на докторска дисертация на тема: „Иновативен дизайн и експериментални структури във викторианската книга (1800-1900) – технология на релефен дизайн подвързия на Оуен Джоунс за „Псалмите на Давид. Псалтир на Виктория” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Визуална комуникация), докторант на самостоятелна подготовка. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: проф. д-р Веселина Вълканова

Председател на научното жури: доц. д-р Марин Бодаков

Автореферат

Рецензии:

  • проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева BG / EN
  • доц. д-р Марин Бодаков BG / EN

Становища:

  • проф. д-р Иванка Янкова BG / EN
  • доц. д-р Величка Минкова BG / EN
  • доц. д-р Милена Цветкова BG / EN