Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2015/2016 г. / Защитили за уч. 2015/2016 г. / Иван Минчев Габеров, Философски факултет

Зала 63 – Философски факултет, Ректорат

Защита на докторска дисертация на Иван Минчев Габеров, направление 3.2. „Психология“ (Социална психология) на тема: „Отвъд християнската представа за саможертвата“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.

Автореферат

Рецензии:

Становища: