Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Петя Вескова Пандурова, Философски факултет

ул. ”Цар Освободител” № 15, Ректорат, Южно крило, зала 21

Публична защита на редовен докторант Петя Вескова Пандурова по професионално направление 3.2. Психология, Психология на здравето.

Тема на дисертацията: „Психосоциални корелати на наднорменото тегло и затлъстяването“.

Председател на научното жури: Проф. дпсн Иринка Любенова Зиновиева

 

Рецензии:

Становища: