Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Елена Василева Вичева, Юридически факултет

Библиотека на Юридическия факултет, Северно крило, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“

Публичната защита ще се проведе на 26 септември 2023 г., 17:00 в Библиотеката на Юридическия факултет, Северно крило, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Председател на научното жури: доц. д-р Ралица Илкова Петкова

Научен ръководител: проф. д.ю.н. Георги Иванов Митов

 

Материали:

Автореферат

 

Рецензии:

Доц. д-р Ралица Илкова Петкова

Проф. д-р Веселин Бориславов Вучков

 

Становища:

Проф. д.ю.н. Георги Иванов Митов

Проф. д-р Гергана Маринова Маринова

Доц. д-р Екатерина Салкова Гетова