Начало / Университетът / Преподаватели / Национална литературна награда "Пеньо Пенев" 2024

   

Предложения се приемат до 20 февруари 2024 г.

 

Община Димитровград приема

Предложения за носител на Национална литературна награда

„Пеньо Пенев” 2024 г.

 

Национална литературна награда „Пеньо Пенев” се присъжда:

1. Еднократно, на български творци за високи творчески постижения и принос в развитието на българската поезия;

2. Веднъж на две години, в рамките на Дните на поезията „Пеньо Пенев“, които се провеждат по повод рождения ден на поета - 7 май.

3. Наградата може да се присъжда и посмъртно.

 

Предложения за носител на Националната литературна награда „Пеньо Пенев” се правят от:

1. Кмета на Община Димитровград;

2. Председателя на Общински съвет Димитровград;

3. Обществени организации и творчески формирования;

4. Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 30 души, формирани чрез съответна подписка.

5. Неправителствени организации и сдружения, работещи в областта на културата.

6. Културни институции.

 

Предложение за награждаване не може да се прави от самите кандидати за наградата.

Аргументираните предложения за наградата се подават писмено в рамките на 2 машинописни страници в деловодството на Общинска администрация – Димитровград, бул. „Г. С. Раковски” №15, не по-късно от 20 февруари 2024г. Предложенията се подават лично или по пощата (важи датата от пощенското клеймо). Не се приемат предложения, постъпили по и-мейл.

Носителят на Националната литературна награда „Пеньо Пенев” се определя от 7-членна комисия, която се назначава със заповед на Кмета на Община Димитровград. Предложеният от комисията лауреат се утвърждава с решение на Общински съвет – Димитровград. Наградата „Пеньо Пенев“ се връчва от Кмета на Община Димитровград на официална церемония по време на Дните на поезията (27 април – 7 май 2024г.), като лауреатът получава диплом, пластичен знак и парична награда.

 

Телефон за справки: 0391/68282