Начало / Университетът / Международна дейност / Програма Еразмус Мундус

   

Програма Еразмус Мундус е програма за сътрудничество и мобилност в областта на висшето образование. Тя цели да повиши качеството на европейското висше образование и да насърчи междукултурното разбирателство чрез сътрудничество с трети страни. Програмата има за цел да засили европейското сътрудничество и международните връзки във висшето образование чрез подкрепата на висококачествени магистърски програми, чрез предоставянето на възможност на студенти и учени да следват следдипломни квалификации в европейски университети, както и чрез насърчаване мобилността на европейски студенти и учени да се обучават в трети страни.

Повече информация може да намерите на страницата на програма ЕРАЗМУС МУНДУС (http://www.europe.bg/)