Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Структура / Катедри / Гражданскоправни науки / Проф. дюн Ангел Симеонов Калайджиев