Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Структура / Катедри / Гражданскоправни науки / Гл.ас. д-р Силвия Йорданова Спасова