Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Структура / Катедри / Гражданскоправни науки / Гл. ас. д-р Христина Валериева Танчева