Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Структура / Катедри / Гражданскоправни науки / гл.ас. д-р Борислав Георгиев Ганчев