Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Структура / Катедри / Гражданскоправни науки / ас.Ирина Веселинова Богданова