Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Структура / Катедри / Гражданскоправни науки / Ас. Цанко Пламенов Иванов