Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Структура / Катедри / Административноправни науки / Гл. ас. д-р Капка Светославова Георгиева