Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Стипендия на БМА: 100 лв. на месец

   

02.03.2016

BMA

 

УС на БМА на 24 февруари 2016 г. прие решение да обяви една стипендия за обучение в размер на 100 лева на месец при следните условия:

- Кандидатите да бъдат студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“

- Към момента на кандидатстване да имат среден семестриален успех най-малко много добър 5.00.

- С избрания стипендиант да се сключи договор, който да изисква стипендиантът да представя документ за успешното си обучение след приключване на всеки семестър и да задължава стипендианта да изпълнява функциите на административен секретар на УС на БМА.

Моля да изпращате вашите предложения съгласно условията в срок до 30 март 2016 г. Предложенията да бъдат придружени с автобиография на студента и документ за успех от зимния семестър на 2015 – 2016 година. Много е важно студентът да бъде съгласен да изпълнява функциите на административен секретар на УС на БМА.

 

Управителен съвет на Българска макроикономическа асоциация