Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Програма „Карол Семестър“ се завръща с лятна обучителна програма за млади финансови анализатори

   

05.06.2024

 

Емблематичната програма „Карол Семестър“ се завръща, за да предостави уникална за България лятна обучителна програма за млади финансови анализатори. Те ще имат възможност да бъдат обучавани от експерти с опит в световни лидери като Goldman Sachs, Barclays Capital и Boston Consulting Group. Преобладаваща част от завършилите програмата впоследствие започват кариерното си развитие във водещи финансови институции.

„Карол Семестър“ е създадена за студенти от специалности, свързани с икономика, счетоводство, бизнес и финанси, както и за такива, които имат желание да придобият практически знания във финансовата индустрия. Програмата се провежда в периода от 15-ти юли до 9-ти август в сградата на Финансова Група „Карол“.

Screenshot 2024-06-05 115835

Групата „Карол“ е лидер в небанковата финансова индустрия в България вече 30 години и предоставя услуги в сферата на управлението на активи, капиталовите пазари, борсовата търговия и инвестиционното банкиране.

Програмата е разделена в четири едноседмични модула с определен фокус и цел да развият специфични знания и практични умения на участниците. Модулите включват множество упражнения, посещения на бизнеси, оценка на реална компания и лекции от уважавани професионалисти с богат опит в сферата на инвестициите и капиталовите пазари.

Модули на програмата

 • Оценка на компания
 • Дялово финансиране
 • Капиталови пазари
 • Меки умения и кариерно развитие

Теми, които обхваща програмата

 • Инвестиционен и финансов анализ
 • Оценка на инвестиции
 • Управление на активи
 • Дялово инвестиране (Venture Capital, Growth Equity)
 • Инвестиционно банкиране
 • FOREX, CFD, опции, фючърси, суапове
 • Макроикономика
 • Меки умения

Изисквания към кандидатите:

 • Студенти, завършили 2-ри курс на образователна степен „бакалавър” по финансови, бизнес, счетоводни и икономически специалности в български или чуждестранни висши училища
 • Среден успех от обучението до момента минимум Много добър (4.50) или еквивалентната равностойност за различните от шестобалната скала системи
 • Базови познания по счетоводство и финанси
 • Отлична компютърна грамотност и отличен английски език
 • Добри умения за работа с MS Excel
 • Изразен интерес и познания за капиталовите пазари и финансовия анализ
 • Амбиция за кариерно развитие в областта на финансите

Как да кандидатствате:

Представете своята кандидатура с:

 • CV
 • Мотивационно писмо
 • Служебен документ, удостоверяващ средния успех от следването до момента
 • Препоръка от преподавател (препоръчително).

Кандидатите трябва да изпратят до 30 юни 2024 г. по електронна поща на адрес semester@karoll.bg гореизброените документи.

Дължината на мотивационното писмо да бъде НЕ повече от 1 (една) стандартна машинописна страница и да бъде прикачена за предпочитане във файл тип *pdf.

Как ще протече подборът?

 • Събиране на документи за кандидатстване до 30.06.2024 г.
 • Първоначална селекция по документи до 05.07.2024 г.

За допълнителна информация, моля да се обърнете към нас на електронна поща на адрес semester@karoll.bg.