Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Покана за HackFMI

   

25.02.2016

 

Очаквайте датата тук!

 

HackFMI е тридневен хакатон, на който отбори от студенти и ученици работят експлозивно върху прототипи на собствени, оригинални идеи с глобален мащаб.

Целта на HackFMI e да даде възможност на студенти и ученици да упражнят своите умения и да отворят за тях вратите към вълнуващите и предизвикващи креативноста проблеми от реалната индустрия.

Отборите се състезават за материални награди от водещи технологични фирми и за моралното възнаграждение да подложат на проверка силата на идеите си и уменията си да създадат иновативни продукти.

HackFMI се организира съвместно от Факултета по математика и информатика на Софийски университет и Хак България ООД.

Хакатонът е традиционно събитие. Организира се два пъти годишно и събира стотици студенти от ФМИ, както и ученици и студенти от други университети.

Изданията на хакатона са тематични, като за всяко издание се избира тема с актуално значение за компютърните науки и софтуерната индустрия. Проведените до момента шест издания на хакатона са по темите (1) Hack for FMI, (2) Hack for Education, (3) Hack for Charity, (4) Hack for Future, (5) Hack for Games и (6) Hack for Gadgets.

Тези участници, които желаят да сформират отбори, презентират пред останалите своите оригинални идеи за пилотни проекти в съответното направление. Всеки избира сам дали да се включи в някой отбор или да опита да събере собствен отбор.

Отборите имат две денонощия да изготвят дизайн и прототип на своите проекти, като организаторите осигуряват постоянен достъп до сградата на ФМИ, храна, напитки, много кафе и всичко необходимо за поддържане на живота и разработката. Изготвените прототипи, всеки в различна степен на завършеност, се презентират в края на третия ден и се оценяват от жури от специалисти, излъчени от водещи софтуерни фирми и от домакина ФМИ. Журито разпределя парични и материални награди, осигурени от партниращите на събитието фирми.

Бурната атмосфера на хакатона, изпълнена с код, енергийни напитки и фантастичната енергия на ентусиазирани съотборници е уникално поле за изява за студентите на СУ. За седмото му издание се предвижда да бъдат поканени физици, биолози, химици, икономисти, лингвисти и художници. Желанието на организаторите е да стимулират мултидисциплинарен контакт между студентите на различни факултети на СУ, на други университети и училища и по този начин още повече да разнообразят възможностите за генериране на развитие и иновации от следващото поколение специалисти във високите технологии.