Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Българска макроикономическа асоциация: Конкурс за студентско есе 2016

   

02.03.2016

 

Българската макроикономическа

асоциация

обявява за тринадесета поредна година

Конкурс за студентско есе

на тема

В търсене на бърз икономически растеж след "Голямата рецесия"

 

В конкурса могат да участват всички български студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в местни и чуждестранни университети, които имат интерес в областта на икономиката. Кандидатите трябва да покажат много добри познания по отношение на българската и/или световната икономика; използване и цитиране на подходяща литература (особено книги); оригиналност в стила; убедителност на изложението.

Есетата могат да бъдат написани на български или на английски език. Есетата трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и приложения. Есетата ще бъдат оценявани от комисия, определена от Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация.

Победители в конкурса от предишни години не могат а участват отново. Есета, които надхвърлят максималния обем, няма да бъдат разглеждани от комисията.

Победителят ще получи еднократна стипендия за обучение в размер на 500 лв., а класираните на второ и трето място ще получат по 200 лв.

На победителя ще бъде предоставена възможност да представи своето есе на конференция на Българската макроикономическа асоциация през 2016 г.

Есетата трябва да се изпращат на е-mail: bma@bma-bg.org

Крайният срок е 10 април 2016 г.

Резултатите ще бъдат обявени на сайта на БМА - www.bma-bg.org