Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / Асоциация за развитие на София, Столична община, Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ и ЕВРОПЕАНА обявяват хакатон „Устойчивост и социална справедливост"

   

13.05.2023

 

Асоциация за развитие на София, Столична община, Стопанският факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ и ЕВРОПЕАНА обявяват хакатон „Устойчивост и социална справедливост", чийто финал ще се проведе на живо на 8 юни 2023 г. като част от Европейския иновационен кампус. Хакатонът предизвиква участниците да търсят смели технологични и социални иновационни решения, които ръководят визията за транспортни услуги от следващо поколение, достъп и опазване на културното наследство. Тези области са мощни катализатори за градовете и регионите във времена на бърза урбанизация, дигитализация и индивидуализация.

Screenshot 2023-05-13 150956

Когато много способни и посветени хора работят в унисон, се случват удивителни неща. Столична община и Центърът за градска мобилност ще предоставят данни от системата на градския транспорт, генерирани по проект ИНОЕЪР, а ЕВРОПЕАНА – масиви данни с исторически фотографии и бази данни за природното наследство, които предизвикват участниците да съчетаят анализа на данни с разказване на истории. Колоездачният град на бъдещето, инструменти за връзка между гражданите и транспортните оператори, може ли историята на мобилността в София да ни даде ключ към бъдещето ѝ, можем ли да преодолеем „биоцида“?

Елате да създадете градска устойчивост от следващо поколение и се състезавайте за 15 хиляди в награди. Наградените отбори ще се включат в „Пясъчника за иновативни решения“ на София, което ще им даде възможност да тестват продуктите си в реална градска среда, да привличат инвестиции и да се представят пред други градове в страната и чужбина. Регистрацията е до 28 май!

Подробна информация за състезанието - програма, условия, предизвикателства, жури и финал, можете да откриете на страницата на INNOAIR.

Партньорството по проекта, ръководено от Столична община, включва 2 университета: Софийски университет Св. „Климент Охридски", Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"; 2 организации с нестопанска цел – Асоциация за развитие на София, Национално сдружение на общините в Република България; 2 компании – Център за градска мобилност в София, Modeshift Europe ЕАД; и 1 национален обществен орган: Национален институт по метеорология и хидрология. По този начин се осигурява силно сътрудничество между градската администрация, учените, бизнеса и гражданите.

Проектът INNOAIR е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“. Това е първият български проект, избран за финансиране от Инициативата.