Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Стажове, стипендии и конкурси / 6-то лятно училище за устойчиви финанси на Съвместния изследователски център към ЕК ще се проведе на 27-28 юни 2024 г.

   

03.06.2024

 

6-то лятно училище за устойчиви финанси на Съвместния изследователски център към Европейска комисия ще се проведе в периода 27-28 юни 2024 година. Събитието ще се проведе хибридно – онлайн и на живо. Можете да се регистрирате и да намерите повече информация тук: JRC Summer School on Sustainable Finance.

6th Summer School on Sustainable Finance_SM_Science Hub

Политическите действия за борба с изменението на климата набират скорост и анализът на свързаните с климата финансови рискове става все по-належащ. Експертите започват да пренасочват вниманието си към рисковете, свързани с природата в по-широк план, като например тези, произтичащи от влошаването на околната среда и загубата на биологично разнообразие, както и връзките между устойчивостта и цифровите технологии.

Цифровите технологии имат огромен потенциал по пътя към устойчива икономика в контекста на зеления преход. Налице са редица възможности за увеличаване на финансирането за устойчиво развитие в нововъзникващите и развиващите се икономики, въпреки ограничените им финансови ресурси и инфраструктура.

Все пак има належаща нужда от инструменти и анализи за оценка на съответните рискове и последствията от тях. Това включва например практическото провеждане на стрес тестове, които следва да проучат рисковете за околната среда в по-широк план, като се вземат предвид веригите за създаване на стойност, макрофинансовите вериги за обратна връзка и вторичните ефекти.

Интегрирането на социалните, управленските и финансови измерения има важно значение за правилното управление на процесите. В този контекст Лятното училище за устойчиви финанси на JRC обединява учени, политици и професионалисти, като се фокусира върху най-взискателните проблеми, пред които е изправена индустрията, и потвърждава решаващата роля на научните изследвания за информиране на разработването на политики.