Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / ЗАЩИТИ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ – НОЕМВРИ 2016

   

16.11.2016

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ИКОНОМИКА

Приложна икономика, Макроикономика, Икономика на фирмата – защитата ще се състои на 30 ноември 2016 г. от 9.00 ч. в зала 200

 

Статистика и финансова иконометрия, Управленски информационни системи, Актюерство и управление на риска

Защитата ще се състои на 30 ноември 2016 г. от 9 часа в зала 308.

 

Финанси и банково дело - защитата ще се състои на 23 ноември 2016г., от 9.00 ч. в зала 200

 

Счетоводство и одит – защитата ще се състои на 24 ноември 2016г., от 9.00 ч. в зала 200

 

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ – БА - Стратегическо управление, БА –Развитие на човешките ресурси - защитата ще се състои на 29 ноември 2016 г. от 9.00 ч. в Стопански Факултет в зала 200, зала 304 и зала 416.

 

Бизнес администрация-Стратегическо управление на английски език, Бизнес администрация-Развитие на човешките ресурси на английски език - защитата ще се състои на 29 ноември 2016 г. от 14:00 часа в Стопански Факултет – зала 300.

 

 

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАСЛИТЕ Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги, Икономика и управление на логистиката и веригите за снабдяване, Икономика и управление на туризма, Управление на иновациите в публичния сектор, Икономика и управление на публичния сектор, Икономика и управление на здравеопазването

– защитата ще се състои на 29 ноември 2016 г. от 9.00 ч. в Стопански Факултет, както следва:

 

Зала 308

Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги

Икономика и управление на сгради и съоръжения

 

Зала 417:

Икономика и управление на туризма

Управление на иновациите в публичния сектор