Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Защита на магистърски тези – февруари 2017

   

23.01.2017

 

За МП по Стопанско управление „БА-Стратегическо управление“ и „БА- Развитие на човешките ресурси“

 

Дати и часове за прием на магистърски тези:

31 януари (вторник) - 10,00 – 12,00 часа, каб. 326

3 февруари (петък) - 10,00 – 12,00 часа, каб. 326

Защитата ще се проведе на 28 февруари 2017 от 9 часа (за програмите на български език) и от 14 часа (за програмите на английски език).

 

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТРАСЛИТЕ Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги, Икономика и управление на сгради и съоръжения, Икономика и управление на логистиката и веригите за снабдяване, Икономика и управление на туризма, Управление на иновациите в публичния сектор, Икономика и управление на публичния сектор, Икономика и управление на здравеопазването

 

Дати и часове за прием на магистърски тези:

30.01. (понеделник) - 17-19 часа, стая 122
01.02. (сряда) - 17-19 часа, стая 122

Защитата се състои на 21 февруари 2017 г. от 9.00 ч. в Стопански факултет.

 

 

катедра Икономика

Предаване на дипломни работи:

07.02.2017 от 17.00-18.00 ч. в каб. 503

08.02.2017 от 12.00-13.00 ч. в каб. 503

Защитата ще се състои на 28 февруари 2017 от 9 ч.

 

МП Статистика и финансова иконометрия, Управленски информационни системи, Актюерство и управление на риска

 

Дати и часове за прием на магистърски тези:

1-ви февруари (сряда) - 17,00 – 19,00 часа, каб. 515

2-ри февруари (четвъртък) - 17,00 – 19,00 часа, каб. 515

Защитата ще се състои на 20 февруари 2017 от 9 ч.

 

Катедра Финанси и счетоводство

Магистърска програма Финанси и банково дело

Предаване на дипломни работи 13 февруари 2017 г. от 18-20 ч. в каб.126, доц. Банчо Банов

Защитата ще се състои на 27 февруари 2017 от 9 ч.

 

МП Счетоводство и контрол: Защитата ще се състои на 24 февруари 2017 от 9 ч.

 

За останалите МП информацията ще бъде публикувана допълнително.