Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Записване на избираеми дисциплини за студентите от ОКС „Магистър“ в студентската информационна система СУСИ

   

06.02.2021

 

Записването на избираеми дисциплини е от 6 февруари до 17 февруари 2021 г.

 

Във Вашата страница в СУСИ излиза връзка към списък с избираеми дисциплини:

- от Вашия учебен план със съответните кредити;

- от всички останали магистърски програми /за Вас с 0 кредити/.

 

След записване на съответните избираеми дисциплини, се включвате автоматично в изпитния протокол за избираемата дисциплина.

Направеният избор от студентите не подлежи на преразглеждане по време на семестъра.

 

За всички избираеми дисциплини в СУСИ е включена кратка анотация за съдържанието на курса, езика на провеждането му и изискванията на преподавателите.

 

Факултативните учебни дисциплини се изучават по желание на студентите. Оценките от тях не се включват в общия успех, не формират допълнителни кредити и не могат да компенсират кредитите от задължителните и избираемите дисциплини.

 

По решение на катедра „Икономика“ обучението по избираемите дисциплини за МП „Икономика и право“, МП „Икономика и финанси“ и МП „Митнически и данъчен контрол“ се провежда само при записали се минимум 6 студенти. При по-малък брой, студентите се пренасочват към други избираеми дисциплини от учебния план.

 

За допълнителна информация се обърнете към:

Недялка Милева, mileva@feb.uni-sofia.bg

Лилия Димитрова, liliab@feb.uni-sofia.bg

и на телефон 0878 437 462

 

Помощна информация за записване на изборни дисциплини чрез електронната система СУСИ (pdf)