Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Разпис на лекциите в магистърските програми през летния семестър на уч. 2018-2019 г.

   

06.02.2019

 

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ, ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2018-2019 Г.

 

Възможни са промени в разписа на учебните занятия за летния семестър, които своевременно ще бъдат отразявани на сайта на факултета.

Моля, следете информацията на сайта.

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

С решение на Факултетен съвет от 14.04.2009 г. студентите магистранти в Стопански факултет могат да посочват като изборни дисциплини всички предмети, предлагани в магистърските програми на факултета (изборни или задължителни за останалите специалности).

Учебните занятия за летен семестър в магистърската програма по Моделиране на големи данни ще започнат на 25.02.2019, съгласно седмичния разпис на магистърската програма.

  1. Занятията по дисциплината "Вемане на решения от икономическите агенти" при проф. д-р Г. Менгов ще започнат да се провеждат от следващата седмица. Дисциплината е задължителна за МП-БА-СУ/РЧР за специализация " Развитие на човешкия капитал".
  2. Избираемите дисциплини за МП при доц. д-р А. Герунов ще се провеждат:

- Управление на софтуерни проекти и компании, понеделник 18:00-21:00 ч., зала 418;

- Управление на рисковете, вторник 18:00-21:00 ч., зала 418

  1. Занятията по "Финанси - държавни и корпоративни" на МП- Икономика и финанси - редовно обучение при проф. Видолова ще започнат от 07.03.
  2. Дисциплината "Лидерство в мултикултурна среда" , задължителен за специализация РЧК на МП- БА-СУ/РЧР при гл. ас. д-р Ия Гурбалова ще се проведат в блок на следните дати: 11.05; 01.06; 08.06. За повече информация за часовете и залата за провеждане - следете съобщенията на сайта на Стопански факултет.

Всички магистри неикономисти в направление Икономика и финанси ще имат упражнения по Финанси (държавни и корпоративни) при ас. д-р Б. Недев и доц. д-р Банчо Банов в събота от 10:00 до 15:00 часа. Следващото занятие ще бъде на 09.03 в зала 416.

Занятията по Икономическа статистика на 02, 09, 10.03, 9:00-17:00 ч. за МП - ИкФ- ЗО при доц. Ненова-Амар ще се провеждат в зала 304.

Занятията по Национална и организационна култура, задължителен за РЧК, ас. Ирена Младенова, 06-07., 13-14., 20-21., 04, 9ч., ще се провеждат в зала 303, а не в зала 316.

Занятията по Национална и организационна култура, задължителен за РЧК, МП- БА-СУ/РЧР ас. Ирена Младенова, ще се провеждат на следните дати: 6,13,20.04; 4,11,18,25.05; 1, 8.06., 9ч. в зала 303, от 9 до 13ч.

Управление и развитие на нови и малки фирми при проф. д.ик.н Желю Владимиров и проф.д-р Десислава Йорданова в зала 401 ще се провежда на определените дати от 10:00 ч.

Занятията по "Опции и фючърси" при доц. Пл. Златева за известен период от време ще се провеждат в четвъртък от 18:00 ч. в зала 401. Преподавателят ще ви информира при промяна в провеждането на занятията след това разместване.

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО ИКОНОМИКА

 

Календарен график на провеждане на занятията ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ за МП "Икономика и финанси" (II семестър за студентите зимен прием и I семестър за студентите летен прием)

Календарен график на провеждане на занятията РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ за МП "Икономика и финанси" (II семестър за студентите зимен прием и I семестър за студентите летен прием)

МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) /I семестър неикономисти - летен прием/

МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) /II сем. икономисти и II сем. неикономисти – зимен прием и I сем. икономисти – летен прием /

МП Финанси и банково дело /II семестър икономисти и IV семестър неикономисти/

МП Счетоводство и анализ на големи данни

Магистърска програма Счетоводство и одит /II семестър икономисти и IV семестър неикономисти/

МП Икономика и право /II семестър специалисти/

МП Дигитална трансформация на застрахователния бизнес

МП Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги (специализация ЕПУ)

МП Финанси и банково дело, (II сем.неикономисти), Счетоводство и одит (II сем.неикономисти), Счетоводство и анализ на големи данни (II сем.неикономисти), Икономика и управл.в енергетиката, инфраструктурата и комун. Услуги (II сем.неикономисти), Статистика, иконометрия и актюерство (II сем.неикономисти)

MSc in Applied Econometrics and Economic Modelling - Spring Semester 2018-2019

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

 

МП "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ" за випуска, започнал през 2018/2019 уч.година, прием от зимен семестър (II семестър) и за випуска, започнал през 2018/2019 уч.година, прием от летен семестър (I семестър)

МП БА-СУ и БА-РЧР /II семестър специалисти и IV семестър неспециалисти/

МП Дигитален маркетинг /II семестър специалисти, IV семестър неспециалисти/