Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Разпис на лекциите в магистърските програми през летния семестър на уч. 2016-2017 г.

   

16.02.2017

 

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ В МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ В СТОПАНСКИЯ ФАКУЛТЕТ,
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2016-2017 Г.

 

Възможни са промени в разписа на учебните занятия за летния семестър, които своевременно ще бъдат отразявани на сайта на факултета. Моля, следете информацията на сайта.

Занятията в МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) II семестър икономисти – прием през м. септември, II семестър неикономисти – прием през м. септември и I семестър икономисти – прием през м. февруари ще започнат на 27 февруари 2017 г.

Занятията при проф. Ан. Бънкова за студентите от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ ще започнат на 06 март.

Лекциите по Енергийна ефективност и конкурентоспособност при д-р Таско Ерменков ще започнат на 29 март. Пропуснатите лекции ще бъдат компенсирани в периода от 29.03. до 09.06. след съгласуване със студентите.

Лекциите по Управление на рисковете /на англ.език/ при гл.ас.д-р Антон Герунов ще започнат на 01 март. Пропуснатите занятия ще бъдат отработени след съгласуване със студентите.

За магистрите от Управленски информационни системи: Лекциите по Бизнес с Интернет при проф. д-р Красен Стефанов ще се провеждат във вторник от 17 ч. в Блок 2, етаж 3 - Център по технологии на информационното общество.

Занятията по избираемия курс за магистри „Организационни мрежи и стратегически партньорства“ при доц. д-р Тодор Ялъмов ще започнат на 01 март.

Упражненията по Национална и организационна култура при гл.ас. д-р Рая Каназирева ще се провеждат в събота от 13 до 16 ч. в зала 001 до края на семестъра.

За магистрите от Управленски информационни системи: Упражненията по Бизнес телекомуникации при ас. Мариана Атанасова ще се проведат на 11 март, 18 март, 25 март , 08 април, 22 април, 29 април, 13 май, 20 май, 27 май и 03 юни от 14 ч. в зала 302.

Лекциите по Юридически средства за предприемачество (на английски език) при Джерард Брус Уитфийлд ще се провеждат във вторник от 17.00 до 19.00 в зала 200 до края на семестъра.

Курсът е избираем - за бакалаври и за магистри.

Информация за МП БА - Стратегическо управление и МП БА-Развитие на човешките ресурси /на англ. език/,специализация „Маркетинг” /II семестър специалисти и IV семестър неспециалисти/

Упражненията по Основи на успешните продажби при х.ас. Краси Енева ще се провеждат в сряда от 18.30 в зала 303. Занятията ще започнат на 01 март.

Занятията за студентите от магистърска програма „Бизнес администрация – Стратегическо управление” /на английски език/ - II семестър специалисти, избрали Специализация „Стратегическо развитие” и Специализация „Развитие на човешкия капитал” ще се провеждат под формата на консултации през семестъра със съответните преподаватели, с които студентите могат да осъществят контакт чрез електронната им поща.

 

Специализация „Стратегическо развитие”

Задължителни дисциплини:

1. Международни бизнес стратегии, (30/30/проект), доц. д-р Мирослава Христова, e-mail: christova.miroslava@gmail.com

2. Екологичен мениджмънт, (30/30/ проект), проф. д-р Анастасия Бънкова, e-mail: bankova@feb.uni-sofia.bg

3. Проектен мениджмънт (MS PROJECT), (30/30/проект), проф. дикн Р. Георгиев, доц. д-р Н. Нетов, e-mail: rgeorgiev@globalauditservices.com; nnetoff@feb.uni-sofia.bg

 

Специализация „Развитие на човешкия капитал”

II семестър специалисти

Задължителни дисциплини:

  1. Национална и организационна култура, (30/30/проект), проф. дсн Цв. Давидков, гл. ас. д-р Рая Каназирева, 4 кредита, e-mail: tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg; rayakan@yahoo.com
  2. Лидерство в мултикултурна среда, (30/30/проект), гл. ас. д-р Ия Гурбалова, проф. дсн Цв. Давидков, 4 кредита, e-mail: tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg; ikata13@yahoo.com
  3. Вземане на решение от икономическите агенти, (30/30/проект), проф. д-р Г.Менгов, 4 кредита, e-mail:g.mengov@feb.uni-sofia.bg

С решение на Факултетен съвет от 14.04.2009 г. студентите магистранти в Стопански факултет могат да посочват като изборни дисциплини всички предмети, предлагани в магистърските програми на факултета (изборни или задължителни за останалите специалности).

 

Магистърски програми по Икономика за ИКОНОМИСТИ

 

Финансов мениджмънт на английски език
Директор: доц. д-р Марселен Йовоган

Счетоводство и одит
Директор: доц. д-р Елеонора Станчева

Финанси и банково дело
Директор: проф. д-р Мария Видолова

 

Приложна икономика:
Директор: доц. д-р Тодор Попов

Специализация "Макроикономика"

Специализация "Икономика на фирмата"

 

Статистика, иконометрия и актюерство:
Директор: доц. д-р Боян Ломев

Специализация "Статистика и финансова иконометрия"

 

Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги:
Директор: проф. д.ик.н. Г. Чобанов, Николай Минков

Специализация "Енергийни пазари и услуги"

Специализация "Фасилити мениджмънт"

 

Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics)

Директор: проф. дмн Иван Иванов

 

Корпоративно счетоводство със секторна специализация

Специализация "Енергиен сектор"

Специализация "ИТ сектор"

 

MSc in Applied Econometrics and Economic Modelling

Директор: доц. д-р Ралица Ганева

 

Магистърски програми по Икономика за НЕИКОНОМИСТИ

 

Приложна икономика - II семестър

Статистика, иконометрия и актюерство - II семестър

Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги - II семестър

Счетоводство и одит - II семестър

Финанси и банково дело - II семестър

Корпоративно счетоводство със секторна специализация - II семестър

Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) - II семестър

Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) - I семестър

Директор: проф. дмн Иван Иванов

 

IV СЕМЕСТЪР:

Статистика, иконометрия и актюерство:

Специализация "Статистика и финансова иконометрия"

 

Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги:

Специализация "Енергийни пазари и услуги"

Специализация "Фасилити мениджмънт"

 

Специализация "Макроикономика"

Специализация "Икономика на фирмата"

 

Финанси и банково дело

Счетоводство и одит

Финансов мениджмънт на английски език

Магистърски програми по Икономика за професионални бакалаври

II семестър на подготвителната година

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

 

Икономика и управление на туризма:
Директор: доц. д-р Соня Милева

Икономика и управление на туризма

 

Бизнес администрация-Стратегическо управление

Бизнес администрация-Развитие на човешките ресурси на английски език, специализация "Маркетинг"

Специализация "Стратегическо развитие"

Специализация "Развитие на човешкия капитал"

Специализация "Маркетинг"

 

Управленски информационни системи
Директор: доц. д-р Красимира Швертнер

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ ПО:

 

(II СЕМЕСТЪР)

„БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ”
„БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
„ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА”
„ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР”
"УПРАВЛЕНСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ"

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

(IV СЕМЕСТЪР)

Бизнес администрация-Стратегическо управление

Бизнес администрация-Развитие на човешките ресурси на английски език, специализация "Маркетинг"

Специализация "Стратегическо развитие"

Специализация "Развитие на човешкия капитал"

Специализация "Маркетинг"

 

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА

Икономика и управление на туризма

 

Управленски информационни системи
Директор: доц. д-р Красимира Швертнер