Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / На вниманието на студентите от магистърските програми по Стопанско управление - неспециалисти (ІІ семестър), относно учебната дисциплина "Управление на човешките ресурси и организационно поведение"