Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Лекции по „СЪДЕБНО СЧЕТОВОДСТВО“ на английски език, 3 ECTS вторник 18:00-20:00 часа, зала 308

   

22.02.2017

 

Информация за студентите в бакалавърските и магистърските програми

 

Лекции по „СЪДЕБНО СЧЕТОВОДСТВО“ на английски език, 3 ECTS

вторник 18:00-20:00 часа, зала 308

A. David Austill, J.D., LL.M., M.B.A., C.P.A.

Visiting Fulbright Scholar

Professor of Accounting and Business Law

Union University, Jackson, Tennessee, U.S.A.

 

Лекционният курс „Съдебно Счетоводство“ (известен също като "счетоводни измами" или "проверка за измама") е насочен към анализиране същността на измамите, изследването и разкриването на измами в рамките на частни или обществени организации. Курсът е ориентиран към широк кръг участници – студенти в магистърска степен, но и бакалаври ІІІ и ІV курс на обучение. В рамките на курса ще бъдат разгледани не само основните теоретични постановки за разкриване, изследване и борба със счетоводните измами, но и много казуси от реалната практика.