Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Избор на специализация през втория семестър за МП "Приложна икономика"

   

21.12.2016

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „ПРИЛОЖНА ИКОНОМИКА” – І КУРС ИКОНОМИСТИ И ІІ КУРС НЕИКОНОМИСТИ

 

Уважаеми колеги,

Съгласно учебния план на Вашата магистърска програма в рамките на втория семестър трябва да преминете през ПРОФИЛИРАЩО ОБУЧЕНИЕ в различни специализации.

За целта е нужно да попълните до 6 февруари 2017 г. заявка (doc), в която следва да посочите реда на желанията си за специализация и да я изпратите по email на адрес: rusinova@feb.uni-sofia.bg.

 

Можете да изберете измежду следните специализации:

1. Специализация „МАКРОИКОНОМИКА”

2. Специализация „ИКОНОМИКА НА ФИРМАТА”

 

Информацията относно профилиращите модули можете да намерите в учебния план на магистърската програма Приложна икономика.

Неподалите заявка колеги, както и подалите заявка след изтичането на този срок, ще бъдат класирани служебно.

Класирането ще бъде обявено на сайта на Стопански факултет не по-рано от 20 февруари 2017 г.

За допълнителни въпроси се обръщайте към гл. ас. д-р Роска Русинова на адрес: rusinova@feb.uni-sofia.bg